promienniki master

Do rozprowadzania ciepła wykorzystuje się wodę

promienniki master
We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody.

Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy – jest to dystrybucja ciepła po budowli.

Widok do druku:

promienniki master