Temat na dzisiaj - ogrzewanie

towane przez cząstki naładowane elektrycznie w wyniku ich ruchu termicznego w materii. Promieniowanie cieplne emitowane jest przez

Temat na dzisiaj - ogrzewanie nagrzewnice na olej przepracowany

Fizyka w twoim otoczeniu - Promieniowanie cieplne

Promieniowanie cieplne, promieniowanie termiczne, promieniowanie temperaturowe ? promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez cząstki naładowane elektrycznie w wyniku ich ruchu termicznego w materii. Promieniowanie cieplne emitowane jest przez

© 2019 http://krus.edu.pl/